Jinten

Jinten merupakan tanaman rempah yang termasuk ke dalam golongan adas yang sering digunakan untuk memasak.

Leave a Reply